Nejnovější obrázkyPoslední články

ÚKZÚZ
pondělí 7. listopad 2022 11:43
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví,...
Prodej sadby pro rok 2023
čtvrtek 1. září 2022 5:29
Příjem objednávek a prodej sadbového materiálu na r. 2023  CENÍK  Vážení zákazníci - odběratelé japonského topolu dovolujeme si zveřejnit cenu sadbového...

Informace

Ohlédnutí za seminářem o japonském topolu v Prostějově

   Dne 8.10.2011 proběhl pod taktovkou společnosti Japol Group s.r.o. v Prostějově seminář o japonském topolu věnovaný zejména otázce rentability a výnosnosti této dřeviny. 

Jakožto jeden z přednášejících bych Vám touto cestou rád poděkoval za velkou účast a podnětné dotazy, které zejména z pohledu praktického hlediska mi byly pokládány. Celým seminářem svým výkladem provázel pan Lukáš Lamplota (společnost Japol Group) a Ing. Pavel Zubal, CSc. (šéfredaktor odborného měsíčníku NAŠE POLE), který svou přednáškou citlivým způsobem podtrhl význam ekologického a obnovitelného pěstování energetických dřevin, jakou japonský topol bezesporu je. Zejména tato část (ač v porovnání s jinými velmi krátká) na mne udělala velký dojem, tímto bych panu  Ing. Zubalovi ještě jednou rád poděkoval. 

Celý seminář se nesl v duchu diskuzí ... a to zejména v části před samotným začátkem, o přestávce nebo také na závěr celého semináře v prostorách Vysoké školy Tomáše Bati, kde se tento seminář konal, které lze považovat za nejzajímavější a nejpřínosnější pro předání prakticklých zkušeností mezi jednotlivými účastníky. Nedocenitelnou a jistě pro někoho velmi vítanou vsuvkou pak bylo pohoštění připravené touto hostitelskou společností. Pečené sele bychom však bezesporu uvítali všichni (krásná vzpomínka na seminář pořádaný v Habarrticích) :-)

Touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval za velkou účast na tomto semináři, všem spolupřednášejícím osobám a posluchačům, kteří se zapojili do diskuzí ať již v průběhu oficálních přednášek nebo kuolárech Vysoké školy. Doufáme, že námi vydaná publikace, kterou si mnozí z tohoto semináře odnášeli, jsou vám k užitku a plná pro Vás užitečných informací. Za polínka japonského topolu a vzorové prýty, které jsme závěrem rozdali jsme vlastně vděčni - nic, s čím by se člověk k nám na sever musel táhnout zpět.... Pokud jste tento seminář nestihli, rádi Vás osobně provedeme po naších plantážích a praktické informace vysvětlíme ať již telefonicky, emailem nebo osobně, rozhodneteli se ná na sever Čech do města Frýdlantu, navštívit.

TOPOLu zdar!

 

DEUS VULT ..........................................           Antonín Dočekal

Copyright © 2023 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae