Nejnovější obrázky

Poslední články

Ochrana osobních údajů / GDPR
čtvrtek 25. květen 2023 20:05
Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)   Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679...
ÚKZÚZ
pondělí 7. listopad 2022 11:43
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví,...

Legislativní informace

ÚKZÚZ

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

 

Pro bližší informace navštivte WWW stránky ÚKZÚZ  

 

219 ZÁKON ze dne 25. června 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

219 ZÁKON ze dne 25. června 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin:

Úplné znění tohoto zákona na stránkách SAGIT.cz

 

VYHLÁŠKA ze dne 20. října 2009 o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu:

Úplné znění této vyhlášky na stránkách ePravo.cz

 

Seznam právních předpisů a novelizací:

na stránkách eAgri.cz

Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy

Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

poznámka: ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami: 5/2007 Sb., 453/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 168/2005 Sbírky zákonů na straně 8882
schváleno: 02.12.2005
účinnost od: 13.12.2005
Příloha: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb a Příloha č. 2 k vyhlášce č. 482/2005 Sb

Číst dál: Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy

Zrušení povinnosti dočasně vyjímat půdu pro pěstování RRD ze zemědělského půdního fondu

Od 1.3. 2007 byla zrušena povinnost vyjímat půdu pro pěstování RRD dočasně ze zemědělského půdního fondu.

Evropská komise v rámci příprav dotačního programu EAFRD zrušila tuto povinnost v rámci novely vyhlášky (č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.). Byla vytvořena nová kategorie využití pozemků (plantáž dřevin) – pro pěstování energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultur aj. a proto již není nutné tyto pozemky ze zemědělského půdního fondu vyjímat.A tím se i Japonský topol stává zemědělskou komoditou.

Vláda schválila program rozvoje venkova

Vláda na své schůzi dne 16. srpna 2006 schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013. Venkov a zemědělství budou podle tohoto programu dostávat až kolem 13 miliard korun ročně.

Program navazuje na národní strategický plán rozvoje venkova, který vláda schválila v květnu. Z roční sumy na podpory v rámci programu by mělo jít přibližně 22 % na konkurenceschopnost zemědělství, lesnictví a potravinářství, přibližně 55 % na zlepšování životního prostředí a krajiny, necelých 17 % na rozšiřování okruhu hospodářských činností a podpory kvality života na venkově a kolem 5 % na podporu záměrů venkovských partnerství. Program přitom obsahuje v rámci uvedených čtyř priorit konkrétní opatření a finanční částky. Zemědělci tak budou moci čerpat peníze na modernizaci hospodářství či nákup strojů. Peníze z programu půjdou také pro zemědělsky méně příznivé oblasti, údržbu krajiny nebo na podporu energetického využití biomasy. Obce mohou dostat peníze například na vybudování informačního střediska, stezku pro turisty či rekonstrukci objektů, které pak budou sloužit veřejnosti. Dotace mají také pomoci venkovskému obyvatelstvu v projektech směřujících k rozšiřování zdrojů příjmů. Program zahrnuje i některé lesnické dotace.

Číst dál: Vláda schválila program rozvoje venkova

Copyright © 2024 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae