Nejnovější obrázky

Poslední články

Ochrana osobních údajů / GDPR
čtvrtek 25. květen 2023 20:05
Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)   Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679...
ÚKZÚZ
pondělí 7. listopad 2022 11:43
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví,...

Informace

Ohlédnutí za seminářem o japonském topolu v Prostějově

   Dne 8.10.2011 proběhl pod taktovkou společnosti Japol Group s.r.o. v Prostějově seminář o japonském topolu věnovaný zejména otázce rentability a výnosnosti této dřeviny. 

Jakožto jeden z přednášejících bych Vám touto cestou rád poděkoval za velkou účast a podnětné dotazy, které zejména z pohledu praktického hlediska mi byly pokládány. Celým seminářem svým výkladem provázel pan Lukáš Lamplota (společnost Japol Group) a Ing. Pavel Zubal, CSc. (šéfredaktor odborného měsíčníku NAŠE POLE), který svou přednáškou citlivým způsobem podtrhl význam ekologického a obnovitelného pěstování energetických dřevin, jakou japonský topol bezesporu je. Zejména tato část (ač v porovnání s jinými velmi krátká) na mne udělala velký dojem, tímto bych panu  Ing. Zubalovi ještě jednou rád poděkoval. 

Celý seminář se nesl v duchu diskuzí ... a to zejména v části před samotným začátkem, o přestávce nebo také na závěr celého semináře v prostorách Vysoké školy Tomáše Bati, kde se tento seminář konal, které lze považovat za nejzajímavější a nejpřínosnější pro předání prakticklých zkušeností mezi jednotlivými účastníky. Nedocenitelnou a jistě pro někoho velmi vítanou vsuvkou pak bylo pohoštění připravené touto hostitelskou společností. Pečené sele bychom však bezesporu uvítali všichni (krásná vzpomínka na seminář pořádaný v Habarrticích) :-)

Touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval za velkou účast na tomto semináři, všem spolupřednášejícím osobám a posluchačům, kteří se zapojili do diskuzí ať již v průběhu oficálních přednášek nebo kuolárech Vysoké školy. Doufáme, že námi vydaná publikace, kterou si mnozí z tohoto semináře odnášeli, jsou vám k užitku a plná pro Vás užitečných informací. Za polínka japonského topolu a vzorové prýty, které jsme závěrem rozdali jsme vlastně vděčni - nic, s čím by se člověk k nám na sever musel táhnout zpět.... Pokud jste tento seminář nestihli, rádi Vás osobně provedeme po naších plantážích a praktické informace vysvětlíme ať již telefonicky, emailem nebo osobně, rozhodneteli se ná na sever Čech do města Frýdlantu, navštívit.

TOPOLu zdar!

 

DEUS VULT ..........................................           Antonín Dočekal

Copyright © 2024 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae