Nejnovější obrázky

Poslední články

Ochrana osobních údajů / GDPR
čtvrtek 25. květen 2023 20:05
Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)   Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679...
ÚKZÚZ
pondělí 7. listopad 2022 11:43
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví,...

O topolu a jak pěstovat

Otázka sadebního materiálu

Převzato z www.komorapestitelubiomasy.cz:

V poslední době přibývá na členy komory pěstitelů biomasy množství dotazů týkajících se kvality a původů sadebního materiálu rychlerostoucí dřeviny japonského topolu (kříženec topolu černého a topolu maximoviczova - jinak směs klonů J-104, J-105)licencovaný pěstitel je povinnen odběrateli vydat rostlinolékařský pas k sadebnímu materiálu - dnes už vcelku známá informace. Méně je však v podvědomí začínajících pěstitelů, že můžou (na základě přílohy č. 10 vyhlášky č.82 /1996Sb.) po dodavateli požadovat i tzv. "LIST O PŮVODU".

LIST O PŮVODU lesních dřevin vypovídá mnohé o původu sadebního materiálu.  Z nejzajímavějších uveďme například:

- vlastníka a provozovatele lesní školky

- lokalizace semenářské oblasti (fyzické umístění školky)

- licenční číslo vydané MZe

- detailní název a označení sadby (rod, druh, latinský název, evidenční číslo - u j.topolu J-104, J-105)

- původ (odkud tento pěstitel tuto sadbu sám získal)

- způsob pěstování (by mělo být uváděno "na matečnicích dle schváleného projektu")

- věk: (by mělo být uváděno - "jednoleté prýty - následně řezané řízky")

- tloušťka kořenového krčku a výška nadzemní části

- způsob a forma expedice sadbového materiálu

- a další....

Z těchto výše uvedených informací lze zjistit mnoho. Mimo jiné zodpoví často diskutovanou otázku: "KDO od KOHO, KDE a KDY" sadební materiál kupoval - a také, v jakém množství.

Pokud chce mít zákazník - odběratel i jistotu, že tento list není falzifikátem, jistě pěstitel, dodavatel předpolží zákazníkovi i patřičnou  fakturu o nákupu jeho vlastní - původní sadby. V podstatě je to v zájmu obou stran - prodávajícího a především pak kupujícího. Je to jakási varianta rodokmenu.

Komora pěstitelů biomasy - členové doporučují zákazníkům vyžadovat vždy u nákupu tento důležitý dokument - LIST O PŮVODU. Jinak je v této souvislosti možné prostudovat ZÁKON 219 ze dne 25.6.2003 - o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. (zákon o oběhu osiva a sadby)

komora pěstitelů biomasy. 

1.března 2012

článek byl převzat z portálu: www.komorapestitelubiomasy.cz

Copyright © 2024 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae