Řežme dříví na polínka ať má topit čím maminka

 Mezinárodní seminář

 

Ekologické využití energetických zdrojů v Euroregionu Nisa.

Biomasa v praxi.

Ve dnech 7.-8. dubna a 26.-28.května v Hejnicích na frýdlantsku proběhl mezinárodní seminář.Tento projekt byl určen především vysokoškolským studentům z české a německé části Euroregionu Nisa,ale i zainteresovaným z řad veřejnosti na obou stranách hranice.

Účast akademického prostředí a odborníků na obou stranách hranice – Technická universita v Liberci,Internationales Hochschulinstitut Zittau,Hochschule Zittau/Gorlitz byla ideální základnou pro vytvoření odborného diskusního fóra,které předalo nejaktuálnější poznatky a výsledky současné vědy mladé generaci –studentům.

Teoretickou část projektu tvořily semináře.Praktickou část projektu tvořily odborné exkurse.Jednalo se o uspořádání exkursí přímo do terénu,kde se účastníci seznámili s konkrétními zdroji ekologické energie a reálnými podmínkami pěstování biomasy a rychlerostoucí dřeviny – japonského topolu.

Praktická část probíhala za spolupráce s Komorou pěstitelů biomasy a jejím členem Antonínem Dočekalem na kraji obce Frýdlant v Čechách s nádherným výhledem na město a Jizerské hory v pozadí..Přítomní se mohli na místě seznámit se všemi fázemi pěstování,ošetřování a sklízení tohoto „polního dříví“.Malým připomenutím života předků bylo klasické řezání pětiletých kmínků japonského topolu dřevenými obloukovými pilami na polena.V řezání na klasických kozách proběhlo několik závodních duelů mezi německými a českými studenty,profesory a veřejností.

Projekt Biomasa v praxi se uskutečnil za podpory z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.

(zkráceno)

Za projektový tým

PaedDr.Helena Neumannová,Ph.D.

P1000602                       P1000611

Expert na japonské topoly A.Dočekal                     Foto: Neumannová

Copyright © 2024 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae

Informační portál občanů města Frýdlantu